ICT plán školy pro školní rok 2011–2016

Údaje o škole

 • Název školy: Střední pedagogická škola FUTURUM s.r.o.
 • Ulice: Hornoměcholupská 873
 • PSČ, Místo: 102 00, Praha 10
 • Tel.: 272 650 588, 606 920 502
 • Fax: 272 650 588
 • E-mail: mareckovaa@cen­trum.cz
celkový počet žáků 256
(včetně dálkového a jednoletého studia)
celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 20
celkový počet kmenových tříd 8

Školní prostory

Kmenové učebny 8
PC učebna 1
Odborné učebny 3
Učebny s interaktivní tabulí 3
Tělocvičny 2
Kabinety a sborovny 6
Vedení školy 2

Vybavení školy počítačovou technikou

Počet přípojných míst Stav 2011 Stav 2016 Finanční zajištění
učebna informatiky 19 19 19 rozpočet školy
ostatní učebny 11 11 21 rozpočet školy
kabinety a sbrovna 7 7 16 rozpočet školy
vedení školy 3 3 4 rozpočet školy
další místnosti 0 0 0 rozpočet školy

Dosahujeme standardu ICT služeb v oblasti vybavení počítačovou technikou pro žáky.

Počítačová síť a Internet

 • využíváme interní server s doménou, připojený prostřednictvím strukturované UTP kabeláže s rychlostí 100/1000Mb/s
 • veškeré počítače na škole mají konektivitu na bezdrátový Internet o rychlosti 12Mb/s
 • splňujeme normu P2C
 • zabezpečená WiFi bezdrátová síť standardu G pro žáky a učitele

Další technika

Stávající stav Cílový stav
server 1 1
notebook 11 17
dataprojektor 7 8
scanner 7 8
digitální fotoaparáty 2 2
digitální kamera 1 1
laserová tiskárna černobílá 9 10
laserová tiskárna barevná 2 2
barevná inkoustová tiskárna 2 2
interakivní tabule 2 3

Přehled používaného software a předpokládaných investic

Druh software Stávající stav Cílový stav
Operační systém Windows XP profesional Windows 7 profesional
Textový editor MS Word XP MS Word 2007
Tabulkový editor MS Excel XP MS Excel XP2007
Grafické editory Zoner Photo studio 8 pro, Zoner Calysto 5, IrfanView 4, Picasa 3, Gimp 2.6 Zoner Photo studio 14 pro, Zoner Calysto 5, Gimp 2.8
Prezentační editor MS PowerPoint XP MS PowerPoint 2007
Editory internetových stránek MS FrontPage XP, HTML editor MS FrontPage 2007, HTML editor
Databázové aplikace MS Access XP MS Access 2007
Střih videa Pinnacle studio 9.3 Plus Pinnacle studio 14 Plus
Internetové prohlížeče Internet Explorer 6, Firefox 3 Internet Explorer 11, Firefox 44
Antivirová ochrana Nod 32 v. 4 ESET NOD v. 9
Ostatní aplikace Psaní, Stop drogám, TS Český jazyk, Gramaticon, Tell me more AJ, NJ, Fyzika, Maturita v kostce – Literatura, Lang Master family, Elektronická učebnice literatury, Balík programů MŠMT, Hospitace, Bakaláři nákup dalšího SW dle potřeb

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2011/2016

Hlavní cíle:

 • Zefektivnit výuku s využitím ICT

Splněné dílčí cíle do školního roku 2015/2016:

 • Zrychlení přístupu na Internet na 12Mb/s
 • Upgrade antivirového programu ESET NOD na verzi 9
 • Upgrade MS Windows XP na MS Windows 7 profesional
 • Vybavení další učebny dataprojektorem
 • Modernizace počítačového vybavení PC učebny a žákovských počítačů
 • Modernizace tiskových zařízení
 • Modernizace projekčních zařízení
 • Vybavení většiny učitelů přenosnými počítači
 • Update webových stránek školy
 • Pravidelné update IS Bakalář
 • Zavedení třídních knih v dálkovém i denním studiu
 • Zavedení webového rozhraní systému Bakaláři
 • Napojení docházkového systému na bakaláře a zavedení čipů pro registrací příchodů a odchodů ze školy
 • Vytvoření prostou pro DDT pracoviště a provozování DDT stanice
 • Vybavení učeben reproduktorovými systémy
 • Zavedení elektronické podpory výuky Informatiky
 • Rozšíření síťové infrastruktury
 • Vybudování tabletové učebny s interaktivní tabulí včetně její wifi sítě pro učebnu
 • Vytvoření a provozování LMS Moodle
 • Školení vyučujících na systém Moodle, Bakaláři, Třídní kniha, prezentační dovednosti v PowerPointu a Využívání tabletů při výuce

Způsob dosažení těchto cílů:

 • finanční zdroje z rozpočtu školy, sponzorské dary

ICT Plán 2010/2011

ICT Plán 2007/2008

ICT plán 2004/2005