Jednotlivé zkoušky maturitní zkouškyPřihláška k jednotlivým maturitním zkouškámSPGŠ Futurum s.r.o. nabízí získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele ŠD vykonáním jednotlivé zkoušky maturitní zkoušky, podle § 113, školského zákona č. 561/2004 Sb. Předpokladem pro získaní kvalifikace je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání nebo na přípravu vychovatelů.

Uchazečky skládají jednotlivé zkoušky maturitní zkoušky z předmětů Pedagogika a Psychologie, kde jsou poměrově zastoupeny znalosti z obou oborů tak, aby korespondovaly s potřebnými kompetencemi učitele MŠ nebo vychovatele ŠD.

Pro přípravu na jednotlivé zkoušky maturitní zkoušky škola nabízí uchazečkám konzultace (každá v délce 120 minut). Termíny konzultací jsou rozloženy ve školním roce tak, aby uchazečky měly dostatek času na přípravu, tzn., že konzultace budou rozloženy do I. a II. pololetí příslušného školního roku.

Uchazečky mohou konat další jednotlivou zkoušku maturitní zkoušky z předmětů Dramatická výchova s metodikou, Hudební výchova s metodikou, Výtvarná výchova s metodikou a Tělesná výchova s metodikou. Tyto předměty doplňují informace pro rozšíření kvalifikace a poskytují uchazečkám podrobný přehled didaktických a metodických zásad při vedení činností v těchto oblastech.

Konzultace, jednotlivé zkoušky maturitní zkoušky a vydání osvědčení jsou zpoplatněny částkou ve výši 6000,-Kč, splatnou ke dni zápisu.

Rozsah povinných konzultací z jednotlivých předmětů:

Předmět

Konzultace celkem

Pozn.

Pedagogika

2

 rozsah 120minut

Psychologie

2

 rozsah 120minut

Konzultace proběhnou v pátek v odpoledních hodinách podle stanoveného rozpisu. Na konzultacích uchazečky dostanou k dispozici studijní okruhy s doporučenou literaturou, na základě kterých se budou samostatně připravovat na maturitní zkoušku, kromě toho základní informace o rozsahu a náplní jednotlivých témat.


Podklady ke studiu a materiály budou zaslány na webovou adresu: futurum.psychoped@seznam.cz, heslo psychoped.