Klub mladých diváků

Naše škola je již několikátým rokem členem Klubu mladých diváků (KMD), díky kterému mají naši žáci možnost navštěvovat různá divadelní představení.

V daném školním roce čeká každého člena KMD vždy 6 představení rozličných žánrů v různých divadlech po celé Praze.

Členem KMD se na začátku každého školního roku může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek. Ten činí 640 Kč a zahrnuje zmíněnou návštěvu 6 divadelních představení během školního roku. Vybraná představení budou vždy s předstihem oznámena. Jedná se vždy o večerní termíny (cca od 19 hodin) a to ve všedních dnech (kromě pátku).
 

Klub mladých diváků

Přihláška online

Mgr. Tomáš Veselý