Tělovýchovné metodické kurzyKurzy ve školním roce 2018/19

Turistický kurz

3.A+3.B v termínu 8.-12.10.2018 pro­pozice<<
platba 2500,–Kč do 19.9.2018

1.D, 1.E v termínu 5.-8.10.2018 pro­pozice<<
platba hotově 2000Kč pí sekretářce do 19.9.2018


Plavecký kurz

denní studium
1.A – 4.-6.2.2019
1.B – 6.-8.2.2019

dálkové studium
1.D+1.E v termínech 1.-3.2.2019 a 8.-10.2.2019

Lyžařký kurz

denní studium 2.A+2.B – 13.-19.1.2019

dálkové studium 1.D+1.E 23.-27.3.2019
Veškeré záležitosti, týkající se kurzů, řešte s pí. prof. Mojžíšovou – ved. kurzů, tel. 737 669 560, e-mail: omojzis@seznam.cz


Kurzy ve školním roce 2017/18

Plavecký kurz

denní studium
1.A – 29.-31.1.2018 pro­pozice<<
1.B – 31.1–2.1.2018 propo­zice<<

dálkové studium
1.D+1.E v termínech 26.-28.1.2018 pro­pozice<< a 2.-4.2.2018 propo­zice<<
Platba hotově 1600Kč pí sekretářce do 9.1.2018


Lyžařký kurz 2017/18

denní studium 2.A+2.B – 7.-13.1.2018 pro­pozice<<
platba hotově 4500Kč pí sekretářce do 11.12.2017, na místě 1600Kč na skipas


dálkové studium 1.D+1.E 24.-28.3.2018 pro­pozice<<
platba hotově 3100Kč pí sekretářce do 28.2.2018, na místě 1600Kč na skipas
  • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum mají povinný plavecký, lyžařský a turistický kurz. (1.-3. ročník)
  • Žáci zkráceného jednoletého denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinný turistický, plavecký a lyžařský kurz v 1. ročníku
  • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinný turistický, plavecký a lyžařský kurz v 1. ročníku


Plavecký kurz – povinný

Opengate v Babicích nebo PedF UK v Brandýse n. Labem

Cílem je seznámit učastníky s metodikou plaveckého výcviku, individuální zlepšování plaveckých dovedností, techniky a kondice.

Realizuje se obvykle v 1. ročníku v délce 3 dny. U dálkového studia na 3 dny přes víkend, obvykle v únoru.

Skládá se z 5 bloků plavání (5×1,5 hodiny), dvou přednášek (2×1,5 hodiny) a testu písemného a plaveckého.

Písemný test sestává z 20 otázek s uzavřenými odpověďmi typu a, b, c, z nichž je vždy jedna dobře (na každou otázku je cca 1 minuta) – známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV. Plavecký test sestává z uplavání 50m kraulem bez přerušení a uplavání 100m libovolným způsobem bez zastavení (plavecké způsoby je možně na obrátkách měnit).

Lyžařský kurz – povinný

Krkonoše – Horní Mísečky

Cílem je seznámit učastníky s metodikou běžeckého a sjedového lyžování, individuální zlepšování lyžařských dovedností a seznámit se zásadami pobytu na zimních horách.

Realizuje se obvykle ve 2. ročníku v délce 5 dní. U dálkového studia na 4 dny v první ročníku, obvykle v březnu.

Je rozdělen na pravidelně se střídající půldny běžeckého a sjezdovémo výcviku. Doplněn je o tři přednášky (3×1,5 hodiny) a písemný test s otevřenými odpověďmi (známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV – při nesplnění testu musí žák vypracovat seminární práci dle zadání).

Turistický kurz – povinný

Krkonoše – Horní Mísečky

Cílem je seznámit učastníky s metodikou a organizací pobytu na letních horách, zásadách turistiky, her indoorových i outdoorových a zvýšení kondice.

Realizuje se obvykle ve 3. ročníku v délce 5dní, obvykle na konci září. U dálkového studia v 1. ročníku na 4 dny, obvykle v říjnu.

Každý den je výlet přiměřené náročnosti, který zážitkově učí poznávat turistické zásady, rozvíjí orientaci v přírodě a zvyšuje kondici. Doplněn je o tři přednášky (3×1,5 hodiny) a písemný test s otevřenými odpověďmi (známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV – při nesplnění testu musí žák vypracovat seminární práci dle zadání).

Metodická podpora výuky

Před odjezdem na kurz je velice vhodné si stáhnout a vytisknout prezentace či případné pracovní listy. Jejich obsahem jsou snímky, ke kterým je možné si psát poznámky a slouží k přípravě na test (>>stahujte zde<<)