Tělovýchovné metodické kurzyKurzy ve školním roce 2019/20

Plavecký kurz

Pro všechny kurzy platba 1600,–Kč u pí sekretářky hotově do 24.1.2020

Studenti, kteří neabsolvovaly kurz v minulých letech budou zařazeni do volných termínů po domluvě s pí Mojžíšovou

1.A v termínu 10.-12.2.2020 >propozice<<

1.B v termínu 12.-14.2.2020 >propozice<<

1.D v termínu 7.-9.2.2020 >propozice<<

1.E v termínu 14.-16.2.2020 >propozice<<

Učební materiály k tisku: Plavecká výuka, Plavecké způsoby


Lyžařský kurz

2.A+2.B v termínu 12.-18.1.2020 >propozice<<
platba 5000,–Kč u pí sekretářky hotově do 13. 12. 2019

1.D, 1.E v termínu 21.-25. 3.2020 >propozice<<
platba 3600,–Kč u pí sekretářky hotově do 21. 2. 2020

Turistický kurz

3.A+3.B v termínu 7.-11.10.2019 >propozice<<
platba 3000,–Kč u pí sekretářky hotově do 24.9.2019

1.D, 1.E v termínu 4.-7.10.2019 >propozice<<
platba 2500Kč u pí sekretářky hotově do 24.9.2019Veškeré záležitosti, týkající se kurzů, řešte s pí. prof. Mojžíšovou – ved. kurzů, tel. 737 669 560, e-mail: omojzis@seznam.cz


  • Žáci denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum mají povinný plavecký, lyžařský a turistický kurz. (1.-3. ročník)
  • Žáci dálkového studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají povinný turistický, plavecký a lyžařský kurz v 1. ročníku


Plavecký kurz – povinný

PedF UK v Brandýse n. Labem

Cílem je seznámit učastníky s metodikou plaveckého výcviku, individuální zlepšování plaveckých dovedností, techniky a kondice.

Realizuje se obvykle v 1. ročníku v délce 3 dny. U dálkového studia na 3 dny přes víkend, obvykle v únoru.

Skládá se z 5 bloků plavání (5×1,5 hodiny), dvou přednášek (2×1,5 hodiny) a testu písemného a plaveckého.

Písemný test sestává z 20 otázek s uzavřenými odpověďmi typu a, b, c, z nichž je vždy jedna dobře (na každou otázku je cca 1 minuta) – známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV. Plavecký test sestává z uplavání 50m kraulem bez přerušení a uplavání 100m libovolným způsobem bez zastavení (plavecké způsoby je možně na obrátkách měnit).

Lyžařský kurz – povinný

Krkonoše – Horní Mísečky

Cílem je seznámit učastníky s metodikou běžeckého a sjedového lyžování, individuální zlepšování lyžařských dovedností a seznámit se zásadami pobytu na zimních horách.

Realizuje se obvykle ve 2. ročníku v délce 7 dní. U dálkového studia na 5 dnů v první ročníku, obvykle v březnu.

Je rozdělen bloky 3 dny běžky a 3 dny sjezdovky u denního studia a 2 dny běžky a 2 dny sjezdovky u dálkařů. Doplněn je o tři přednášky (3×1,5 hodiny) a písemný test s otevřenými odpověďmi (známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV – při nesplnění testu musí žák vypracovat seminární práci dle zadání).

Turistický kurz – povinný

Krkonoše – Horní Mísečky

Cílem je seznámit učastníky s metodikou a organizací pobytu na letních horách, zásadách turistiky, her indoorových i outdoorových a zvýšení kondice.

Realizuje se obvykle ve 3. ročníku v délce 5dní, obvykle na konci září. U dálkového studia v 1. ročníku na 4 dny, obvykle v říjnu.

Každý den je výlet přiměřené náročnosti, který zážitkově učí poznávat turistické zásady, rozvíjí orientaci v přírodě a zvyšuje kondici. Doplněn je o tři přednášky (3×1,5 hodiny) a písemný test s otevřenými odpověďmi (známky jsou započteny mezi známky z TV, TVM nebo DTV – při nesplnění testu musí žák vypracovat seminární práci dle zadání).

Metodická podpora výuky

Před odjezdem na kurz je velice vhodné si stáhnout a vytisknout prezentace či případné pracovní listy. Jejich obsahem jsou snímky, ke kterým je možné si psát poznámky a slouží k přípravě na test (>>stahujte zde<<)