Maturitní zkouškaŠkolní rok 2018/2019


Rozpisy ústních maturitních zkoušek v podzimním termínu 2019

Rozpis ústních maturit na podzim
Ve společné (státní) části jsou maturitními předměty pro denní formu studia:


Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika-denní studium
Obor Pedagogické lyceum

V profilové (školní) části maturitní zkoušky denní formy studia rozhodla ředitelka školy o těchto povinných zkouškách a jejich formách: 


Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Volitelný předmět:
Hudební výchova s metodikou, Výtvarná výchova s metodikou, Tělesná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou – praktická zkouška a ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická maturitní zkouška – výstup žáka v mateřské škole, školní družině

Žák může volit ještě nepovinnou zkoušku z předmětu:

  • Biologie a hygiena
  • Matematika (pokud nebyla zvolena ve společné části maturitní zkoušky)Obor Pedagogické lyceum
1. Pedagogika nebo Psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Dramatická výchova specializace / Humanitní studia
3. Obhajoba maturitní práce


Žák může volit ještě nepovinnou zkoušku z předmětu:
  • Dějepis
  • Pedagogika nebo Psychologie (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou)


Profilová (školní) část maturitní zkoušky dálkové formy dvouletého studia obsahuje tyto povinné zkoušky a jejich formy:

Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Didaktika pedagogických činností – ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická maturitní zkouška – rozbor přípravy a videozáznamu vlastního výstupu v předškolním nebo volnočasovém zařízení před maturitní komisí
 


*žáci volí jednu z možností