Maturitní zkouška
Školní rok 2017/2018

Rozpis žáků pro jednitlivé zkoušky maturitní zkoušky:

rozpis ke stažení


školní rok 2016/2017


Informace k MZ podzim 2017

Maturitní zkoušky v podzimním termínu: rozpis termínů jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky 

  • v sekretariátu jsou k dispozici přihlášky k MZ v podzimním termínu
  • Cermat vydal prohlášení k PP z ČJ (duben 2017); z toho vyplývá, že někteří mají šanci nepsat znovu – pozor na vyplnění přihlášky

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žákům, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2017 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevnikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, může být výsledek úspěšně vykonané písemné práce uznán a nebudou tedy písemnou práci znovu konat. Žákům bude výsledek písemné práce v podzimním zkušebním období uznán pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce do 31. srpna.Maturitní zkoušky v jarním termínu
rozpis termínů jednotlivých zkoušek maturitní zkouškyDoporučení Cermatu k písemným maturitám

Okruhy k opakování k maturitě 2016/17 pro celou školuVe společné (státní) části jsou maturitními předměty pro denní formu studia:

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika-denní studium
Obor Pedagogické lyceum

V profilové (školní) části maturitní zkoušky denní formy studia rozhodla ředitelka školy o těchto povinných zkouškách a jejich formách: 


Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Volitelný předmět:
Hudební výchova s metodikou, Výtvarná výchova s metodikou, Tělesná výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou – praktická zkouška a ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická maturitní zkouška – výstup žáka v mateřské škole, školní družině

Žák může volit ještě nepovinnou zkoušku z předmětu:

  • Biologie a hygiena
  • Matematika (pokud nebyla zvolena ve společné části maturitní zkoušky)

Obor Pedagogické lyceum
1. Pedagogika nebo Psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Dramatická výchova specializace

3. Obhajoba maturitní práce

Žák může volit ještě nepovinnou zkoušku z předmětu:
  • Dějepis
  • Pedagogika nebo Psychologie (zkoušku, kterou nezvolil jako povinnou)

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
- denní pomaturitní studium (1.C)

1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Didaktika pedagogických činností – praktická a ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická maturitní zkouška – rozbor přípravy a videozáznamu vlastního výstupu v předškolním nebo volnočasovém zařízení před maturitní komisí
 


Profilová (školní) část maturitní zkoušky dálkové formy dvouletého studia obsahuje tyto povinné zkoušky a jejich formy:

Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
1. Pedagogika a psychologie – ústní zkouška před maturitní komisí
2. Didaktika pedagogických činností – ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická maturitní zkouška – rozbor přípravy a videozáznamu vlastního výstupu v předškolním nebo volnočasovém zařízení před maturitní komisí
 


*žáci volí jednu z možností