Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Vážení rodiče, milí žáci

od 23. února 2018 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky. Jsou určeny především žákům devátých tříd základních škol. Celý kurz bude probíhat od 23. 2. 2018 na Střední pedagogické škole Futurum na adrese Hornoměcholupská 873.

Kurz se bude skládat celkem z 16 vyučovacích hodin (8×45 minut český jazyk, 8×45 minut matematika) v níže určených termínech. Jeho obsahem bude výuka vybraných témat učiva v souladu s RVP ZV nezbytných pro další studium na střední škole. Kurz bude zaměřen na veškeré oblasti jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. V českém jazyce se zaměřuje především na pravopis, větnou skladbu, tvarosloví, porozumění textu, stylistiku a literaturu. V matematice se jedná o práci s číslem a proměnnou, řešení rovnic, slovní úlohy, geometrii, základy statistiky

Kurzy budou probíhat v následujících termínech:

Pá 23. 2. 2018 15:30 – 17:15 MATEMATIKA
Pá 2. 3. 2018 15:30 – 17:15 ČESKÝ JAZYK
Pá 9. 3. 2018 15:30 – 17:15 MATEMATIKA
Pá 16. 3. 2018 15:30 – 17:15 ČESKÝ JAZYK
Pá 23. 3. 2018 15:30 – 17:15 MATEMATIKA
St 28. 3. 2018 16:00 – 17:45 ČESKÝ JAZYK
St 4. 4. 2018 16:00 – 17:45 MATEMATIKA
Pá 6. 4. 2018 15:30 – 17:15 ČESKÝ JAZYK


Délka jednoho vyučovacího bloku je 2×45 minut + 15 minut přestávka.
Cena kurzu je 1500 Kč.
Minimální počet žáků pro otevření kurzu je stanoven na 8.

Pro přihlášení použijte přihlášku a podejte ji na sekretariát naší školy.