Profil absolventů

75–31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠVP Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

Absolventi se mohou uplatnit jako kvalifikovaní učitelé mateřských škol a jako kvalifikovaní vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, učitelé v přípravných třídách, centrech denní péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Dále se mohou uplatnit jako kvalifikovaní vychovatelé jednotlivců i mikroskupin. Po složení maturitní zkoušky mohou pokračovat v pomaturitním studiu nebo ve studiu na vysokých školách s pedagogickým zaměřením.

78–42 M/03 Pedagogické lyceum

Absolvent získá kvalifikaci:

  • pedagog volného času
  • asistent pedagoga.

    Dosažené vzdělání umožní absolventu pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.