Mezinárodní projekty

Od roku 2010 jsme spolupracovali se školou Kompakt – Schule mit Zukunft v německém Zwickau, která má společné zaměření a oblast působení.

V letech 2012–2014 proběhl společný projekt „Divadlo spojuje“, ve kterém žáci obou škol vytvořili loutkové divadelní představení pro děti. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – Partnerství škol Comenius a navázal na úspěšný projekt v letech 2010–2012.

Díky spolupráci s německou partnerskou školou mohou naši žáci také absolvovat v SRN odbornou stáž ve vzdělávacích zařízeních a obdržet Europassy – mobilita.

Fotodokumentace projektu 2010–2012

Zabezpečený vstup do aktuálního projektu