Školné

Ve školním roce 2017/2018 činí pro denní formu školné Kč 22 000 Kč za rok (1. ročníky),
pro 2. až 4. ročník činí školné 21 000 Kč za rok.

Pro dálkovou formu 21 000 Kč a pro jednoleté pomaturitní studium činí Kč 24 000.


Ve školním roce 2018/2019 činí pro denní formu školné Kč 23 000 Kč za rok (1. ročníky), Kč 24 000 Kč za rok (2., 3., 4. ročníky)

Pro dálkovou formu 21 000 Kč.