Sponzorování školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, sponzoři,

darovat peníze škole můžete na číslo účtu 7538990247/0100. Osobám samostatně výdělečně činným i zaměstnancům vystavíme na požádání darovací smlouvu. Příspěvek vyšší než Kč 1000,– je možno odečíst z daní jako sponzorský dar. Vítáme jakoukoliv výpomoc, nejen finanční.

V úctě

Ing. Alena Marečková ředitelka školy