Základní údaje

 • Zařazení do sítě škol MŠMT: 1. 9. 1991
 • IČO: 25 14 27 71
 • IZO: 016 996 593
 • Datová schránka: yui45k3
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • Počet tříd nově otevřených ve školním roce 2019/2020: 4

  Denní forma:

  • 1 třída oboru Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání – čtyřleté studium
  • 1 třída oboru Pedagogické lyceum – čtyřleté studium

  Dálková forma:

  • 2 třídy oboru Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání – pomaturitní dvouleté zkrácené studium
 • Počet žáků školy (2019/2020): 205 v denní formě
 • Školné činí ve školním roce 2019/2020 Kč 24 000,– za školní rok a je splatné ve dvou splátkách (do 30.6 a do 31.1) na č.ú. 7538990247/0100, V.S. rodné číslo žáka.
 • V budově školy je školní jídelna, ubytování může škola zprostředkovat.
 • Na škole pracuje výchovná poradkyně a školní psycholožka.
 • Studenti se mohou zapojit do kroužků:
  • divadelní kroužek
  • sborový zpěv
  • výtvarný kroužek