Aktualizované termíny zkoušek

Rozpis žáků pro profilovou a ústní část společné části maturitní zkoušky podzim 2018


Pozvánky k písemným MZ v podzimním termínu jsou k dispozici v sekretariátu školy.
Žádáme o jejich převzetí v co nejkratším termínu, každý pracovní den 8.30 – 13.30h.

Opravné maturitní zkoušky v září 2018
Místo konání opravných písemných MZ a MZ v náhradním termínu (didaktických testů a písemných prací) proběhne na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Praha 4, 5. května 51.
Pozvánky k MZ budou k dispozici v sekretariátu školy od 17. 8. 2018, kde je třeba je vyzvednout.
Ústní MZ (profilové a ústní MZ společné části) proběhnou 12. 9. 2018 v budově školy.