Úřední deskaInformace o zpracování osobních údajů

SPGŠ Futurum, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech jako je vedení dokumentace školy a další.
Na školu je možné se obracet k uplatnění práv v oblasti osobních údajů prostřednictvím datové schránky ID: yui45k3, E-mailem na adrese info@spgs-futurum.cz nebo poštou na adrese Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplanění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se na školu mohou obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je
Mgr. Radomír Pivoda, poverenec@spgs-futurum.cz

podrobnosti o zpracování osobních údajů

Od 1.10.2017 do 30.9.2019 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Zapojená do projektu „Podpora vzdělávání na SPSF“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_042/0006879, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 598 936 Kč.