Úřední deskaInformativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků proběhne v pondělí 17. 6. 2019 od 17 hod. v budově SPGŠ Futurum v učebně č. 4.Ředitelka školy oznamuje, že do Střední pedagogické školy Futurum, s.r.o. vstoupil druhý společník pan Tomáš Jízdný s 50% obchodním podílem.Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia obor Pedagogické lyceum 78 – 42 – M/03 <<více informací>>.Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek denního studia
Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek dálkového studiaProjekt Společně si rozumíme SPSF

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme SPSF“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0­.0/17_045/0001291, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 63 9881 Kč.


Informace o zpracování osobních údajů

SPGŠ Futurum, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech jako je vedení dokumentace školy a další.
Na školu je možné se obracet k uplatnění práv v oblasti osobních údajů prostřednictvím datové schránky ID: yui45k3, E-mailem na adrese info@spgs-futurum.cz nebo poštou na adrese Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplanění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se na školu mohou obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je
Mgr. Radomír Pivoda, poverenec@spgs-futurum.cz

podrobnosti o zpracování osobních údajů
Od 1.10.2017 do 30.9.2019 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Zapojená do projektu „Podpora vzdělávání na SPSF“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_042/0006879, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 598 936 Kč.