Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.

Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10

Fakultní škola FF UK

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 v roce 2016

Držitel Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

tel.: 272 650 588, 606 920 502

e-mail: mareckovaa@centrum.cz


Brána k budoucnosti

Střední pedagogická škola Futurum je otevřená, živá, moderní a stále se rozvíjející škola s rodinnou atmosférou.

Filosofií školy je budování „dílny lidskosti“, ve které se formuje tvořivá a samostatná osobnost otevřená celoživotnímu vzdělávání, schopná kooperace a sebevyjádření. Předností školy je její velikost (do 200 žáků) s nižším počtem žáků ve třídě, neanonymní atmosféra důvěry a bezprostřední neformální kontakt žáků s pedagogy. Škola individuálně přistupuje k žákům.Mezinárodní spolupráce

Od roku 2010 jsme spolupracovali se školou Kompakt – Schule mit Zukunft v německém Zwickau, která má společné zaměření a oblast působení.

V letech 2012–2014 proběhl společný projekt „Divadlo spojuje“, ve kterém žáci obou škol vytvořili loutkové divadelní představení pro děti. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení – Partnerství škol Comenius a navazal na úspěšný projekt v letech 2010–2012.


Projekt OPPA

Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na SPGŠ Futurum

V letech 2013–2015 proběhl projekt OPPA financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita: Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum pod záštitou Evropského sociálního fondu, Prahy a EU – Investujeme do vaší budoucnosti


Projekt Společně si rozumíme SPSF

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. realizátorem projektu „Společně si rozumíme SPSF“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0­.0/17_045/0001291, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 63 9881 Kč.